Privacyverklaring

www.rijneke.nl is een website van de winkeliersvereniging Rijneke boulevard.

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard, verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de levering van diensten in het winkelcentrum.

Rijneke boulevard respecteert de privacy van bezoekers aan haar website en winkelcentrum en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft veilig en vertrouwelijk wordt behandeld/ verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de privacywet AVG stelt.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de winkeliersvereniging Rijneke boulevard , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de winkeliersvereniging Rijneke boulevard verstrekt. De winkeliersvereniging Rijneke boulevard kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres


WAAROM RIJNEKE GEGEVENS NODIG HEEFT

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG RIJNEKE GEGEVENS BEWAART

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de winkeliersvereniging Rijneke boulevard worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. de winkeliersvereniging Rijneke boulevard gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

de winkeliersvereniging Rijneke boulevard maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de winkeliersvereniging Rijneke boulevard bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de winkeliersvereniging Rijneke boulevard te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. de winkeliersvereniging Rijneke boulevard heeft hier geen invloed op. De winkeliersvereniging Rijneke boulevard heeft Google geen toestemming gegeven om via de winkeliersvereniging Rijneke boulevard verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de Rijneke boulevard. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via email: info@rijneke.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijneke.nl de winkeliersvereniging Rijneke boulevard zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren


BEVEILIGEN

De winkeliersvereniging Rijneke boulevard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de winkeliersvereniging Rijneke boulevard maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de winkeliersvereniging Rijneke boulevard verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de winkeliersvereniging Rijneke boulevard op via info@rijneke.nl.